PPC specialista, Internetový marketing

Jaroslav Janda

Hradešínská 33
101 00, Praha 10
+420 602 941 546
jarda.x.janda@gmail.com

Analýza PPC kampaní zdarma

Za svoji praxi jsem se setkal se spoustou PPC kampaní. Některé byly nastaveny a spravovány lépe, jiné hůře a jiné vysloveně špatně. Proto jsem se rozhodl poskytnout Všem možnost kontroly jejich kampaní a nabízím stručnou analýzu PPC kampaně zcela zdarma. Pokud si kampaň spravujete sami nebo Vám kampaň spravuje jiná firma a nevíte, zda je kampaň spravovaná správně, tak Vám tato analýza na Vaše otázky odpoví.