PPC specialista, Internetový marketing

Jaroslav Janda

Hradešínská 33
101 00, Praha 10
+420 602 941 546
jarda.x.janda@gmail.com

Návratnost investice do PPC reklamy

Ukazatelem efektivity vynaložených prostředků do reklamy by měl být vždy poměr výnosů plynoucích z reklamy a nákladů vynaložených na reklamu, je označován zkratkou ROI z anglického Return of Investments. ROI se udává v procentech. ROI v kladných číslech znamená procentní zisk, v opačném případě jde o procentní ztrátu. Vypočítává se velice jednoduše ROI = ((čistý zisk – počáteční investice) / počáteční investice) * 100 [%]. Je zapotřebí vždy přesně vypočítat čistý zisk a všechny počáteční investice. 
 

Konverze

Stanovení konverze je nejdůležitější pro samotnou reklamu. Konverze je cíl reklamy (webu), který si určuje každý sám, může to být např. objednávka, odeslání poptávkového formuláře, registrace do newsletteru atd.
 

Související konverze

U PPC reklamy se stává, že zákazníci na reklamu kliknou na jednom zařízení, ale nákup pak učiní na jiném zařízení, nebo zákazníci vidí reklamu a nekliknou na ni a poté přijdou na web a provedou konverzi. Toto se nazývá konverze napříč zařízeními, respektive konverze po zhlédnutí. 
 

Budování značky

Dále je zapotřebí přihlédnout k opakovaným nákupům od již přivedeného klienta a zvýšení povědomí o značce. Tyto přínosy PPC reklam je také brát v potaz a zahrnout ho do výpočtu ziskovosti reklam. 
 

Návratnost investice do PPC kampaní

Návratnost investice do PPC kampaní se dá jednoduše měřit a je ihned k dispozici. U kampaní vidíte, kolik Vás stojí přivedený potenciální zákazník, kolik Vás stojí konverze (Vámi určený cíl - objednávka, odeslaný kontaktní formulář). Dále je dobré brát PPC reklamu jako reklamu a to, že již přivedený klient se k Vám bude snáze vracet, např. prostřednictvím newsletteru. Proto se považují PPC kampaně za nejefektivnější reklamu na internetu
 

Příklad návratnosti investic z PPC kampaní:

Jednoduchý příklad návratnosti investice. Máme internetový obchod a za reklamní kampaň jsme utratili 10  000,- korun. Návštěvníci, kteří nakoupili díky kampani, nám přinesli čistý zisk 15 000,- korun. Návratnost investice do této konkrétní kampaně je tedy: ROI = ((15 000 – 10 000) / 1 000) * 100 = 50% Čistý zisk je 5 000,- Kč, což je výnos 50% z investice.